Årsmöte och öppen föreläsning 25.3.2017

 

Schjerfbeck-sällskapets medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 25 mars 2016 kl. 16.00 i Museicentret EKTA, Gustav Wasas gata 11, Ekenäs.
Stadgeenliga ärenden.

Årsmötet föregås av en öppen föreläsning kl. 15.00 med konsthistoriker Lena Holger som presenterar sin senaste forskning om Helene Schjerfbeck.
Föreläsningen ordnas i samarbete med evenemanget "Våffeldagen" med program i Galleri Elverket, EKTA och Villa Schildt.

Fritt inträde. Välkomna!