Café Schjerfbeck

Café Schjerfbeck etablerades sommaren 2017 som ett konceptcafé i kulturhistorisk anda invid Rådhustorget i Ekenäs. I caféet serveras bakverk och karameller som var vanligt förekommande under Helene Schjerfbecks levnadsår och interiören andas tidigt 1900-tal. Här finns en läshörna med nyckelverk om Helene Schjerfbeck och annan konst- och kulturlitteratur och det ordnas tidsresor och stadsvandringar i Helenes fotspår.

Öppettider

måndag och tisdag: stängt

onsdag - fredag: kl. 12-18

lördag och söndag kl. 9-18 

 

PROGRAM SOMMAREN 2018:

Tingen berättar - en föreläsningsserie med sakkunnigföredrag om objekt med koppling till Helene Schjerfbeck:

19.6 kl. 17 berättar möbelrestauratör Anne Syrén om Joensuu gungstolen (Schjerbecks gungstol).

22.8 kl. 19 föreläser Barbro Schauman om Schjerfbecks målning "Flickan med blå band".

 

10.7 firar vi Helene Schjerfbecks födelsedag med målarverkstäder och en violinkonsert av Frida Backman. Programmet går av stapel i EKTA museicentrum.

31.7 firar vi Helena-dagen i caféet och med vandringar i Helenes fotspår. Vandring på finska startar kl. 14.30 och på svenska kl. 16.00.

 

https://www.facebook.com/cafeschjerf/

+358 50 5040 300

cafeschjerfbeck@gmail.com