Café Schjerfbeck

Café Schjerfbeck etablerades sommaren 2017 som ett konceptcafé i kulturhistorisk anda invid Rådhustorget i Ekenäs. I caféet har det serverats bakverk och karameller som var vanligt förekommande under Helene Schjerfbecks levnadsår och interiören andas tidigt 1900-tal. I caféet finns också en läshörna med nyckelverk om Helene Schjerfbeck och annan konst- och kulturlitteratur. 

Den fortsatta verksamheten för sommaren 2018 är under planering. Mera info publiceras inom kort. 

 

PRELIMINÄR PROGRAMPLAN FÖR SOMMAREN 2018:

Tingen berättar - en föreläsningsserie med sakkunnigföredrag om objekt med koppling till Helene Schjerfbeck. Datum meddelas närmare.

10.7 firar vi Helene Schjerfbecks födelsedag med en violinkonsert av Frida Backman.

31.7 firar vi Helena-dagen i caféet. Brevläsning med Helene Schjerfbeck (Anne Ingman).

 

https://www.facebook.com/cafeschjerf/