Vi firar Helene Schjerfbecks födelsedag och bildkonstens dag den 10.7 i Ekenäs. Violinist Frida Backman står för musikframträdandet...

Schjerfbeck-sällskapets medlemmar kallas till årsmöte måndagen den 16 april 2018 kl. 18.00.

Årsmötet hålls på Höijersgården, Höijersvägen 3, Ekenäs. Stadgeenliga ärenden behandlas.

Efter årsmötet erbjuds möjligheten att se pjäsen Jää hyvästi Helene med...

Café Schjerfbeck etablerades sommaren 2017 som ett konceptcafé i kulturhistorisk anda invid Rådhustorget i Ekenäs. I caféet serveras bakverk och karameller som var vanligt förekommande under Helene Schjerfbecks levnadsår och interiören andas tidigt 1900-tal. Här finns en läshörna med nyckelverk...

 

Inrikesministeriet har i ett pressmeddelande daterat den 7.4.2017 kungjort att de rekommenderar flaggning på Helene Schjerfbecks födelsedag. Initiativet till detta har tagits av Akvarellkonstföreningen i Finland och av Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs. Föreningarna besökte ministeriet...

Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs r.f. har vid sitt årsmöte den 17.3.2016 utsett fil.mag. Jennifer Dahlbäck till ny ordförande efter avgående ordförande Kerstin Romberg. Årsmötet återvalde även de tidigare medlemmarna Anne Ingman, Dan Lindholm, Åsa Lönnqvist, Ann-Sofi Storbacka, Claire Svartström...

Sidor