Lördagen den 27 maj öppnas Café Schjerfbeck, ett nytt konceptcafé i kulturhistorisk anda invid Rådhustorget i Ekenäs. I caféet serveras bakverk och karameller som var vanligt förekommande under Helene Schjerfbecks levnadsår och interiören andas tidigt 1900-tal. I caféet finns också en läshörna...

 

Inrikesministeriet har i ett pressmeddelande daterat den 7.4. kungjort att de rekommenderar flaggning på Helene Schjerfbecks födelsedag. Initiativet till detta har tagits av Akvarellkonstföreningen i Finland och av Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs. Föreningarna besökte ministeriet den 18...

Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs r.f. har vid sitt årsmöte den 17.3.2016 utsett fil.mag. Jennifer Dahlbäck till ny ordförande efter avgående ordförande Kerstin Romberg. Årsmötet återvalde även de tidigare medlemmarna Anne Ingman, Dan Lindholm, Åsa Lönnqvist, Ann-Sofi Storbacka, Claire Svartström...

BOKKALASET 6.11.2015
Dikt och bild "Edith möter Helene"

Edith Södergran-sällskapet r.f. ordnar tillsammans med Helene Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs r.f. ett symposium under Bokkalaset i Ekenäs fredag 6.11.2015. Plats: Kulturhuset Karelia.

Man har för avsikt att sammanföra...