Ny ordförande i föreningen

Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs r.f. har vid sitt årsmöte den 17.3.2016 utsett fil.mag. Jennifer Dahlbäck till ny ordförande efter avgående ordförande Kerstin Romberg. Årsmötet återvalde även de tidigare medlemmarna Anne Ingman, Dan Lindholm, Åsa Lönnqvist, Ann-Sofi Storbacka, Claire Svartström och Anne Syrén.

De tidigare styrelsemedlemmarna Birgitta Jernvall-Ingman, Petra Lindholm-Brattwall och Kerstin Sevón hade undanbett sig återval. Till nya styrelsemedlemmar utsågs Johan Borgström och Christoffer Relander.

Under verksamhetsåret 2016 planerar föreningen att arrangera studieresor och föreläsningar. Även firandet av Helene Schjerfbecks födelsedag sker, som traditionen påbjuder, den 10 juli. Evenemanget arrangeras nu för femte gången, men i år med förnyat koncept i samarbete med Ekenäs konstförening.

Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs har i dagsläge 81 medlemmar.

Gilla oss gärna på Facebook: www.facebook.com/hssallskapet