Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs r.f. har vid sitt årsmöte den 17.3.2016 utsett fil.mag. Jennifer Dahlbäck till ny ordförande efter avgående ordförande Kerstin Romberg. Årsmötet återvalde även de tidigare medlemmarna Anne Ingman, Dan Lindholm, Åsa Lönnqvist, Ann-Sofi Storbacka, Claire Svartström...

BOKKALASET 6.11.2015
Dikt och bild "Edith möter Helene"

Edith Södergran-sällskapet r.f. ordnar tillsammans med Helene Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs r.f. ett symposium under Bokkalaset i Ekenäs fredag 6.11.2015. Plats: Kulturhuset Karelia.

Man har för avsikt att sammanföra...

Sidor