BOKKALASET 6.11.2015

BOKKALASET 6.11.2015
Dikt och bild "Edith möter Helene"

Edith Södergran-sällskapet r.f. ordnar tillsammans med Helene Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs r.f. ett symposium under Bokkalaset i Ekenäs fredag 6.11.2015. Plats: Kulturhuset Karelia.

Man har för avsikt att sammanföra olika genrer, bildkonst och litteratur, men med betoning på unga utövare inom respektive område.

De två konstnärssjälarna Helene Schjerfbeck och Edith Södergran var samtida, men hade inga direkta personliga kopplingar till varandra.

– Ändå kan man hitta många paralleller mellan dem, trots att de sinsemellan representerade olika genrer. De var till exempel båda avantgardister och levde tidvis isolerade,

men även tillsammans med sina åldrande mödrar, säger Schjerfbeck-sällskapets ordförande Kerstin Romberg.

– Och båda fick sin beskärda del av ifrågasättandet, säger styrelsemedlemmen Åsa Lönnqvist.

13.00
Inledning; Juuso Saarinen, piano, framför Erkki Melartins stycken tillägnade Helene Schjerfbeck

13.30–14.15
Petra Lindholm och Heidi von Wright samtalar.
Moderator: Åsa Stenvall-Albjerg

14.15–15.30
Mia Österlund, Sanna Tahvanainen, Johan Schulman och
Ebba Witt-Brattström.
Moderator: Ylva Larsdotter

15.30–16.00 Mingel och snacks

16.00 Vernissage: Workshops-deltagarna (två verkstäder äger under dagen rum i Seminarieskolan respektive gymnasiet i Ekenäs)

Hela Bokkalasprogrammet som utskriftsversion
(med förbehåll för ev. ändringar).