Om föreningen

Schjerfbeck­-sällskapet i Ekenäs rf grundades år 2007. Sällskapets allra första syfte var att anordna en tävling för att kunna uppföra ett minnesmärke i Skepparträdgården i Ekenäs, den park som Schjerfbeck själv ibland benämner sin ”ateljé”. En viktig samarbetspart i detta sammanhang var Stiftelsen Pro Artibus. Tävlingen vanns av den norska konstnären A K Dolven, vars verk The Finnish Untuned Bell uppfördes och invigdes år 2011. Sällskapet har också bidragit till att en gata i Ekenäs centrum uppkallats efter konstnärinnan och att en permanent utställning kring hennes konst öppnats i Museicentret EKTA.

Schjerfbeck­sällskapets uppgift idag är främst att föra ut kunskap om Schjerfbecks konst till en breddad publik. I första hand sker detta genom arrangerandet av föreläsningar, seminarier, studieresor och evenemang. Viktiga samarbetspartners är Museicentret EKTA, Stiftelsen Pro Artibus och Raseborgs stad. Sällskapet låter också i mån av möjlighet framställa tryckt och medialt material för informationsspridning. Varje år firas även hennes födelsedag den 10 juli. Verksamheten är öppen för allmänheten och var och en som är intresserad av Helene Schjerfbecks konst är välkommen att ansöka om medlemskap.

Medlemskap

Idag består föreningens medlemskår av ca 90 medlemmar. Medlemsavgiften har hållits låg, just nu är den 10 euro/år. För den får du medlemsbrev och information om verksamheten några gånger årligen och du kan delta i studieresor till något nedsatt pris. Museicentret EKTA ger Schjerfbeck­sällskapets medlemmar en extra förmån fr.o.m. senhösten 2015, nämligen gratis inträde till den permanenta Schjerfbeck­utställningen i museet. Verksamheten finansieras med medlemsavgifter och extern finansiering. Programmet varierar från år till år beroende på vilka stöd som beviljats. Om du önskar bli medlem, tag kontakt med ordförande Jennifer Dahlbäck, jennifer.dahlback(at)villaschildt.fi eller sekreterare Åsa Lönnqvist, asa.lonnqvist(at)proartibus.fi

Ytterligare information: