Styrelse 2017

Jennifer Dahlbäck, verksamhetsledare, ordförande

Dan Lindholm, museichef, viceordförande

Åsa Lönnqvist, AiR-­ledare, programkoordinator, sekreterare

Johan Borgström, jur.kand.

Anne Ingman, auktoriserad yrkesguide

Christoffer Relander, konstfotograf

Ann-­Sofi Storbacka, präst och familjeterapeut

Claire Svartström, internationell representant i auktionsverk