Flaggan i topp den 10.7!

 

Inrikesministeriet har i ett pressmeddelande daterat den 7.4.2017 kungjort att de rekommenderar flaggning på Helene Schjerfbecks födelsedag. Initiativet till detta har tagits av Akvarellkonstföreningen i Finland och av Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs. Föreningarna besökte tillsammans ministeriet och framförde sin sak. I våra motiveringar framhöll vi att det skulle vara viktigt att flera kvinnor uppmärksammades med flaggdagar samt att bildkonsten fortsättningsvis inte har en egen flaggdag. Helene Schjerfbeck (1862-1946) är internationellt sett en av Finlands mest högaktade och berömda konstnärer. 
 
Firandet av Helene Schjerfbecks födelsedag den 10.7 arrangeras årligen i Ekenäs i samarbete med Ekenäs konstförening, EKTA Museicentrum, Raseborgs stads kulturbyrå och Pro Artibus. Festligheterna kompletteras med en lunchkonsert och måleriverkstäder för både barn, ungdomar och vuxna. Detta är ett ypperligt tillfälle för alla intresserade att delta och måla tillsammans. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla.