Flaggan i topp den 10.7!

 

Inrikesministeriet har i ett pressmeddelande daterat den 7.4.2017 kungjort att de rekommenderar flaggning på Helene Schjerfbecks födelsedag. Initiativet till detta har tagits av Akvarellkonstföreningen i Finland och av Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs. Föreningarna besökte ministeriet den 18 januari och framförde sin sak. I våra motiveringar framhöll vi att det skulle vara viktigt att flera kvinnor uppmärksammades med flaggdagar samt att bildkonsten fortsättningsvis inte har en egen flaggdag. Helene Schjerfbeck (1862-1946) är internationellt sett en av Finlands mest högaktade och berömda konstnärer. 
 
Firandet av Helene Schjerfbecks födelsedag den 10.7.2017 var en storsatsning och ordnades som en målarpicknick. Festligheterna körde igång med en lunchkonsert i Skepparträdgården i Ekenäs där Helsinki Soundpainting Ensemble stod för musikinslaget och i sitt uppträdande associerade till Schjerfbecks konst.
Därtill ordnades tre verkstäder för både barn, ungdomar och vuxna. Detta var ett ypperligt tillfälle för alla intresserade att delta och måla tillsammans. Evenemanget var avgiftsfritt och öppet för alla. Alstren från verkstäderna ställdes sedan ut i Galleri Perspektivet 10.7-14.7. (frivilligt)
Programmet ordnades av Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs, Ekenäs konstförening, EKTA museum och Raseborgs stads kulturbyrå. 

(foto: Ilkka Saastamoinen)