Flaggan i topp den 10.7!

 

Inrikesministeriet har i ett pressmeddelande daterat den 7.4. kungjort att de rekommenderar flaggning på Helene Schjerfbecks födelsedag. Initiativet till detta har tagits av Akvarellkonstföreningen i Finland och av Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs. Föreningarna besökte ministeriet den 18 januari och framförde sin sak. I våra motiveringar framhöll vi att det skulle vara viktigt att flera kvinnor uppmärksammades med flaggdagar samt att bildkonsten fortsättningsvis inte har en egen flaggdag. Helene Schjerfbeck (1862-1946) är internationellt sett en av Finlands mest högaktade och berömda konstnärer. 
 
Firandet av Helene Schjerfbecks födelsedag den 10.7.2017 blir i år en storsatsning och ordnas som en målarpicknick. Festligheterna kör igång med en lunchkonsert i Skepparträdgården i Ekenäs kl. 12. Helsinki Soundpainting Ensemble står för musikinslaget och kommer i sitt uppträdande att associera till Schjerfbecks konst.
Därtill ordnas tre verkstäder för både barn, ungdomar och vuxna. Detta är ett ypperligt tillfälle för alla intresserade att delta och måla tillsammans. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. Man behöver ej delta i verkstäderna utan det är även möjligt att delta genom att måla på egen hand i parken. 
Alstren från verkstäderna ställs sedan ut i Galleri Perspektivet 10.7-14.7. (frivilligt)
Programmet ordnas av Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs, Ekenäs konstförening, EKTA museum och Raseborgs stads kulturbyrå. 

(foto: Ilkka Saastamoinen)