Föreläsning

Ulla­-Karin Warberg, intendent vid Stockholms auktionsverk föreläste om auktionsverkets historia den 26 mars i Museicentret EKTA.