Helene Schjerfbecks födelsedag

Helene Schjerfbecks födelsedag firades den 10 juli i Snåre­salen i Ekenäs med en lunchkonsert. Operasångaren Pentti Hietanen sjöng tillsammans med sin dotter Roosa och hustru Heini, som också ackompanjerade dem. Dagens födelsedagsprogram fortsatte sedan i museicentret EKTA med bl.a. högläsning av ett urval av konstnärinnans brev tillsammans med guiden Anne Ingman. Inträdet till museets utställningar, också Schjerfbeck­utställningen var gratis.