Seminarium

Ett seminarium om Helene Schjerfbecks ungdomstid arrangerades i samarbete med Västra Nylands folkhögskola den 28­-29 mars. Bland föreläsarna kan nämnas Leena Ahtola-­Moorhouse, Charlotte Airas, Marina Catani och Harriet Weckman. Seminariet fungerade som en läskurs för dem som skulle delta i resan till Paris och Bretagne den 20-­25 april, men var även öppet för övriga deltagare.